Служба Спасения Студентов

Диссертации, дипломные, курсовые на заказ

  • +38 (063) 626-30-90
  • (Viber)
  • kursach.ck.ua@gmail.com
Главная » Все работы » Українська мова та література

Екзистенціалізм як філософія буття і творчості Василя Стуса

Вид роботи: курсова
Об’єм: 26 стор. (А4, Times New Roman, 14, 1,5 інт.)
Список літератури: 39 джерел
Мова: українська
Таблиці, графіки: ні
Рік захисту: 2009
Вартість роботи: 130 грн.

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………...………..................................................………….............3

РОЗДІЛ І. ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ ЯК НАПРЯМ У СВІТОВОМУ ТА УКРАЇНСЬКОМУ
ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ ХХ СТОРІЧЧЯ…………..............................................................................5

1.1. Екзистенціалізм у світовій літературі……………………...……….........................................................5

1.2. Український екзистенціалізм………………………………………............................................................7

РОЗДІЛ ІІ. ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНІ МОТИВИ У ТВОРЧОСТІ В. СТУСА..….................................................10

2.1. Постать В.С. Стуса в українській літературі ХХ с……………….......................................................10

2.2. Екзистенціалізм у творчості Василя Стуса………………………........................................................13

ВИСНОВКИ………………………………………………………...…….............................................................22

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ………………………………………………...............................................................24

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет. – М.: Худ. литература, 1975. – 502с.

2. Вервес Г. Українська література в загальнослов’янському контексті. Доповідь на VІІІ міжнародному з’їзді славістів. – (Загреб-Любляна). – К.: Наукова думка, 1978. – 31с.

3. Віват Г. Художні особливості та провідні мотиви поетичної творчості В.Стуса. – О., 2003. – 175 с.

4. Геник-Березовська З. Грані культур: бароко, романтизм, модернізм. – К.: Гелікон, 2000. – 368с.

5. Дзюба И. За высокое мастерство (Літ. процес поч. 50-х років) // Донбас. Альманах. Книга двадцать первая. – Сталино, 1953. – С.98-116.

6. Дзюба І. Різьбяр власного духу // Стус В.С. Під тягарем хреста. – Львів: Каменяр, 1991. – 159с.

7. Дроздовський Д. Код майбутнього. Криза людини в європейській філософії: від екзистенціалізму до українського шістдесятництва. – К.: Всесвіт, 2006. – 170с.

8. З порога смерті: Письменники України – жертви сталінських репресій. – К.: Рад. письменник, 1991. – 246с.

9. Зборовська Н. Психоаналіз і літературознавство: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 392с.

10. Іванишин П. Екзистенційне прочитання поеми П.Скунця «На границі епох» // Визвольний шлях. – 2001. – Кн.2. – С.64-68.

11. Квіт С. Основи герменевтики: Навчальний посібник. – К.: КМ Академія, 2003. – 192с.

12. Клочек Г. Енергія художнього слова: Збірник статей. – Кіровоград: Редакційно-видавничий відділ Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка, 2007. – 448с.

13. Коцюбинська М. Мої обрії. –В 2 т. – К.: Дух і літера, 2004. – Т.2. – 386с.

14. Літературознавчий словник-довідник. – К.: Видавничий центр Академія, 1997. – С. 225-226.

15. Мариненко Ю. Проза Василя Стуса // Українська мова та література. – 2008. – Ч.1-2 (545-546). – С.8-13.

16. Міжслов’янські літературні взаємини. – Вип. 3. – К.: Вид-во Академії наук РСР, 1963. – 163с.

17. Ницше Ф., Фрейд З., Фромм Э., Камю А., Сартр Ж.П.: Сумерки богов. – М.: Политиздат, 1989. – 398с.

18. Нікітенко К. Трагічні сторінки історії України. Василь Стус // Шлях перемоги. – 2006. – 4 жовт. – С.13.

19. Оліфіренко В. Про репресії на Донбасі// Донбас, 1998. Спецвипуск. – С.10-13.

20. Сверстюк Є. Блудні сини України. – К.: Знання, 1993. – 256с.

21. Сверстюк Є. Українська література і християнська традиція // Сучасність. – 1992. – №12 (41).

22. Сковорода Г. Твори: У 2 т. – К.: Обереги. – Т.1. – 528с.

23. Современное зарубежное литературоведение: Концепции. Школы. Термины. – М.: INTRADA, 1999. – 319 с.

24. Соловей Е. Українська філософська лірика: Навчальний посібник із спецкурсу. – К.: Юніверс, 1998. – 368с.

25. Стус В. Твори: У 4 т., 6 кн. – Львів: Просвіта, 1994. – Т.1., кн. 1. – 431 с.

26. Стус В. Твори: У 4 т., 6 кн. – Львів: Просвіта, 1994. – Т.4. – 543 с.

27. Стус В. твори: У 4 т., 6 кн. – Львів: Просвіта, 1997. – Т.6 (додатковий), кн. 1. – 431 с.

28. Стус В. твори: У 4 т., 6 кн. – Львів: Просвіта, 1997. – Т.6., кн. 2. – 462 с.

29. Стус В. Твори: У 4 т., 6 кн. – Львів: Просвіта. – 1995. – Т.2. – 429 с.

30. Стус В. Бібліогр. покажч. / Уклад. Т.М.Дрьомова. – Донецьк, 2002. – 84с.

31. Стус В. Вікна в позапростір. – К.: Веселка, 1992. – 262с.

32. Стус В. Листи до сина / Упоряд.: О.Дворко і Д.Стус. – 2–е вид. – Івано–Франківськ, 2002. – 191 с.

33. Стус В. Палімпсести: Вибране / Упоряд. Д.Стус. – К., 2003. – 431 с.

34. Стус Д. Василь Стус // Усе для школи: Українська література. – К.; Львів, 2001. – 162 с.

35. Стус Д. Василь Стус: Життя і творчість. – К.: Факт, 2005. – 368 с.

36. Тарнашинська Л. Художня галактика Валерія Шевчука: Постать сучасного українського письменника на тлі західноєвропейської літератури. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2001. – 224 с.

37. Хайдеггер М. Время и бытие. – М., 1993. – 447с.

38. Чижевський Д. Слов’янський модернізм // Слово і час. – № 6. – 2004. – С. 53-65.

39. Шерех Ю. Трунок і трутизна: Про «Палімпсести» Василя Стуса // Шерех Ю. Література. Мистецтво. Ідеології: У 3 т. – Харків, 1998. – Т.2. – С.105-135.

Назад в Магазин>
Назад к выбору темы>
К заказу работы>

Категория: Українська мова та література | Добавил: Barhan (04.09.2015)
Просмотров: 235 | Рейтинг: 4.0/1