Служба Спасения Студентов

Диссертации, дипломные, курсовые на заказ

  • +38 (063) 626-30-90
  • (Viber)
  • kursach.ck.ua@gmail.com
Главная » Все работы » Українська мова та література

Жіночий образ у поемах Т. Шевченка "Катерина" та "Наймичка"

Вид роботи: курсова
Об’єм: 25 стор. (А4, Times New Roman, 14, 1,5 інт.)
Список літератури: 27 джерел
Мова: українська
Таблиці, графіки: ні
Рік захисту: 2010
Вартість роботи: 130 грн.

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………….3
РОЗДІЛ І. МІСЦЕ Т.Г.ШЕВЧЕНКА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст. ШЕВЧЕНКО – НАРОДНИЙ ПОЕТ ЖІНОЧОЇ ДОЛІ................6
РОЗДІЛ ІІ. ЗАСОБИ ХАРАКТЕРОТВОРЕННЯ ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ У ПОЕМАХ «КАТЕРИНА» І «НАЙМИЧКА» ..........................................................11
2.1. Сутність та специфіка понять "художній образ", "художній характер", романтизм, поема, як ключових для аналізу жіночих образів Кобзаря………………………………………………….….11
2.2. Образ Катерини – трагічний образ слабкої жінки шевченківської доби.....14
2.3. Образ Ганни в поемі «Наймичка» – образ материнського подвигу...18
ВИСНОВКИ……………………………………………………...…22
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………..24

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Берштейн М. Д. Франко і Шевченко: Спостереження над шевченкознавчою спадщиною І.Я.Франка. – К.: Дніпро, 1984. – 268 с.
2. Біленко В. Тарас Шевченко: послання до народу // Сільські вісті. – 10 березня 2010 р. – № 27 (18464). – Режим доступу: http://www.silskivisti.kiev.ua/18464/index.php?n=4724
3. Білецький О. Шевченко і західноєвропейські літератури // Білецький О. Зібрання праць: У 5 т. – Київ, 1965. – Т. 2. – С. 265–287.
4. Брижицька С. Вплив творчості Тараса Шевченка на Михайла Грушевського // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія: Українознавство. – Вип. 7. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2003. – С.40-44.
5. Брижицька С. Тарас Шевченко: "Все йде, все минає, – і краю немає" // Українознавство-2001: Календар-щорічник. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2000. – С.141-145.
6. Васильковский А.Т. Вопросы типологии поэмы в критическом наследии В.Г.Белинского // Вопросы русской литературы. – Вып. 1 (16) – Изд-во Львовского унта, Львов, 1971. –С. 3-11.
7. Всемирный биографический энциклопедический словарь / Под ред. А.П.Горкина. – М. : Большая Российская энциклопедия, 2000. – 928 с.
8. Дзюба І. М. Життя і творчість. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008. – 720 с.
9. Драгоманов М. Листочки до вінка на могилу Шевченка в ХХ-ІХ роковини його смерті // Драгоманов М. Літературно-публіцистичні праці: У 2 т. / М. Драгоманов. – Київ, 1970. – Т. 2. – С. 289 – 296.
10. Забужко О. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу. – К. : Факт, 2007. – 148 с.
11. Задорожна Л. М. Т.Г. Шевченко і вірменська література. – К., 1991. – 132 с.
12. Зайцев П. Життя Тараса Шевченка. – К.: Обереги, 2004. – 480 с.
13. Івакін Ю. Поезія Шевченка періоду заслання. – К.: Наук. думка, 1984. – 236 с.
14. Кирилюк Є.П. Шевченко і наш час. – К., 1968. – 237 с.
15. Кісь О. Жінка в українській селянській сім’ї другої половини XIX – початку ХХ століття: гендерні аспекти: автореф. дис. канд. іст. наук : спец. 07.00.05 / О. Р. Кісь; НАН України. Ін-т українознав. ім. І.Крип’якевича, Ін-т народознав. – Л., 2002. – 20 с.
16. Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя / Упоряд. В. Л. Смілянська. – К.: Дніпро, 1991. – 702 с.
17. Кравець М.С. Культурологія. – К.: Новий світ-2000, 2007. – 320 с.
18. Малий словник історії України. – К.: Либідь, 1997. – 464 с.
19. Рильський М. Слово про літературу. – К.: Дніпро, 1974. – 383 с.
20. Рудько М.П. Тарас Шевченко і Київський університет. – К.: Київський університет, 1959. – 87 с.
21. Смілянська В.Л. "Святим огненним словом..." Тарас Шевченко: поетика. – К.: Дніпро, 1990. – 290 с.
22. Смілянська В.Л. Стиль поезії Шевченка. –К.: Наук. думка, 1981. – 263 с.
23. Сумцов М. Гуманізм Шевченка // Збірник пам’яти Тараса Шевченка (1814 – 1914). – Київ, 1915. – С. 24-30.
24. Тимофеев Л. И. Образ повествователя, образ автора // Словарь литературоведческих терминов / Ред.-сост. Л.И. Тимофеев, С.В.Тураев. – М., 1974. – С. 248-249.
25. Тюпа В. И. Аналитика художественного. Введение в литературоведческий анализ. – М.: Лабиринт; РГГУ, 2001. – 192 с.
26. Чижевський Д. До світоглядуШевченка // Українська мова і літ. в шк. – № 3.– 1993.– С. 35-37.
27. Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література. Від античності до першої половини XIX ст. – К.: Вежа, 2002. – 302 с.

Назад в Магазин>
Назад к выбору темы>
К заказу работы>

Категория: Українська мова та література | Добавил: Barhan (04.09.2015)
Просмотров: 207 | Рейтинг: 0.0/0